Wedstrijd Reglementen

Bij een Nederlands Kampioenschap horen uiteraard strikte regels. Deze regels zullen voor en gedurende de wedstrijd moeten worden nageleefd om kans te maken op een plek in het klassement. De nieuwe regels voor 2018 zullen in samenwerking de NKBV en lokale bergredding worden opgesteld. Zodra deze rond zijn, maken we dit uiteraard bekend.

Wil je alvast een beetje weten waar je aan toe bent? Zie hieronder dan de wedstrijdreglementen van één van de de vorige edities.

Wedstrijdregelementen vorige editie

Ga direct naar:
deelname eisen

wedstrijd structuur
beoordeling
finale selectie

score

dispensatie

deelname eisen

 • de minimale leeftijd op de dag van de wedstrijd bedraagt 18 jaar
 • de rijder heeft een goede fysieke gesteldheid

wedstrijd structuur
De wedstrijd biedt plaats voor 80 deelnemers op first-come-first-serve basis. De finalisten van het voorgaande jaar krijgen als eerste de mogelijkheid om zich in te schrijven. De categorieën zijn:

 • ski dames
 • ski heren
 • snowboard dames
 • snowboard heren

Bij minimaal 5 deelnemers op telemarks zunnen we de categorie telemark toevoegen. De wedstrijd bestaat uit 2 rondes, een kwalificatie en een finale, die op twee verschillende dagen en verschillende hellingen plaatsvinden. Voorafgaand aan iedere wedstrijddag vindt er minstens één rijders-meeting plaats, verplicht voor alle deelnemers. De meetings vinden plaats op de avond voor de wedstrijd en/of de ochtend van de wedstrijddag (dit wordt ter plaatse duidelijk gecommuniceerd). Beide rondes zijn op dezelfde manier gestructureerd: Tijdens de eerste rijders-meeting worden de startnummers verloot onder alle rijders. Bij ieder startnummer hoort een starttijd. Dit is het tijdstip waarop je je als rijder aan de start moet melden. Direct voor de start vindt een startcontrole plaats. Voorwaarden om te mogen starten zijn:

 • Het dragen van een startnummer
 • Het dragen van een geactiveerde lawine pieper
 • Het dragen van een harde helm
 • Het dragen van een rugbeschermer (deze mag in de rugtas geïntegreerd zijn)
 • Het dragen van een rugtas inclusief schep en sonde

Indien aan één van bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan op het moment van de startcontrole, wordt de deelnemer gediskwalificeerd. Na het startsein van de startcontroleur mag de rijder zelf een weg kiezen van de startplek naar de aangewezen finish poort, binnen de lijnen van het wedstrijdterrein zoals aangegeven tijdens de rijders-meeting. De run wordt met het blote oog en/of per verrekijker beoordeeld door een 3-ledige jury, die zich onderaan de helling bevindt. Ieder jurylid geeft voor de run een beoordeling tussen 0 en 100 punten. Het gemiddelde van de 3 juryleden bepaalt de score.

beoordeling
De beoordeling vindt plaats op basis van het jureringssysteem van de Freeride World Tour. Dat gebeurt op basis van de volgende punten:

 1. keuze van de route
  • is de gekozen route origineel?
  • zitten er uitdagingen in de route?
  • past de gekozen route bij het niveau van de rijder?
  • hoe wordt het terrein gebruikt?
 2. vloeiendheid
  • zit er een logische lijn in de route (geen lange traverses)?
  • hoe hardt gaat de rijder (ten opzichte van de moeilijkheid/stijlheid van het terrein)?
  • in hoeverre valt de rijder het terrein aan? zijn er aarzelingen?
  • een onderbreking of pauze zorgt voor een daling in de beoordeling (1 punt/seconde)
 3. controle
  • is de rijder onder controle?
  • kan de rijder het terrein en de gekozen route goed aan?
  • een val betekent aftrek van punten (-5 tot -25)
  • bij het verlies van een ski of skistok krijgt een rijder geen score (NS – no score)
  • bij het uittrekken/uitgaan van een snowboard binding krijgt een rijder geen score (NS)
 4. stijl
  • maakt de rijder vindingrijk gebruik van elementen in het terrein?
  • zitten er sprongen en/of freestyle elementen in de run?
  • zo ja, hoe worden deze uitgevoerd?
 5. techniek
  • heeft de rijder een goede ski of snowboard techniek?
  • gesneden of geslipte bochten?
  • balans?
  • tegenrotatie?
  • sluff management?

De jury heeft de mogelijkheid om in iedere categorie één “wild card” uit te delen en daarmee een rijder alsnog een plaats in de finale te bieden. Bijvoorbeeld aan een zeer goede skiër die door pech een ski verliest en daardoor geen score heeft.

finale selectie
Per categorie gaan de beste 10 rijders door naar de finale. Bij 10 of minder deelnemers in een categorie, gaan alle rijders door naar de finale, die door de jury goed genoeg worden geacht. De jury kan ten alle tijden besluiten om een rijder uit te sluiten van deelname aan de finale omdat ze denkt dat de betreffende rijder niet over voldoende ervaring of controle beschikt om op de finalehelling een veilige route te vinden.

score
De score in de finale telt als eindscore. Indien meerdere rijders binnen dezelfde categorie dezelfde score in de finale halen, beslist de kwalificatiescore de rangorde van die rijders. Indien er van één van de rijders of meerdere rijders met een gelijke score geen kwalificatiescore is, volgt een gedeelde plaats in de eindscore. Indien de finale wordt afgelast (door weers- of andere omstandigheden) geldt de kwalificatiescore als eindscore. De Nederlander met de hoogste eindscore wint de officiële titel “Nederlands Kampioen Freeride” in de betreffende categorie voor één jaar. Onder Nederlander wordt verstaan: Iemand in het bezit van de Nederlandse nationaliteit. Indien een rijder niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit, neemt deze deel buiten mededingen.

dispensatie
Een rijder kan dispensatie aanvragen voor directe plaatsing voor de finaleronde. Als deze wordt toegekend verkrijgt de deelnemer direct een startplaats in de finale. De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:

 • relevante reden voor het niet kunnen halen van de kwalificatiedatum (werkzaam in de wintersport of een andere wintersportwedstrijd)
 • grote waarschijnlijkheid dat de rijder zich bij deelname zou kwalificeren voor de finale
 • deelname van de rijder is van toegevoegde waarde aan de wedstrijd

In de aanvraag dient in ieder geval het volgende te staan:

 • de reden dat de rijder tijdens de eerste dag of eerste twee dagen niet aanwezig kan zijn
 • indicatie van het niveau van de rijder (behaalde wedstrijdresultaten en/of afgeronde ski/snowboard opleidingen en/of link naar videobeelden van de rijder)
 • persoonlijke motivatie

De aanvraag dient in het Engels en per mail te worden ingediend bij info@nkfreeride.nl en zal worden beoordeeld door ten minste twee van de juryleden. Iedere aanvraag ontvangt binnen twee weken een toekenning of afwijzing. De uiterlijke datum dat een dispensatie aanvraag bij de organisatie kan worden ingediend is 1 maart 2018. Voor vragen over de wedstrijd en alle officiële communicatie, mail naar: info@nkfreeride.nl.